Købmand Vad

Liselejevej 117, 3360 Liseleje. Matr.nr. 46k Melby By, Melby

OIS: bygning 1 opført i 1916, ombygget 1980 (456 kvm).
Arkitekt Niels Hatting Jørgensen tegnede Vads oprindelige købmandsforretning i 1910.
I perioden 1916-18 stod arkitekten for at opføre 16-18 huse i Liseleje inklusive sit eget hus på Hellebakkevej 5, et af de første huse udenfor Liseleje.
Det var også arkitekt Niels Hatting Jørgensen, der fik tegnet og opført vandværket på en sidevej til Hyllingebjergvej. Det fik gult tegltag, så det matchede de gule kornmarker.

Den første Købmand Christian Nielsen drev butikken i 20 érne, hvorefter sønnen Jens Peter Nielsen førte den videre. I 1936 hed ejeren Erik Bernild, indtil Niels Vad overtog den i 1946. Niels var i fritiden sognerådsformand i Melby. Efter Niels´s alt for tidlige død i 1971, blev butikken videreført af hans kone Ellen Vad med hjælp af sønnen Hans Christian, som overtog ca 1980.
I 2009 overtog 3 generation butikken, søskenene Tina og Niels Vad. N

I starten var butikken kun på tyve kvm. og solgte kun de allermest almindelige varer såsom mel, sukker og få andre dagligvarer. Der var ingen køledisk. Man startede som sildepakker. Derefter blev man flaskedreng, inden man fik lov at arbejde i butikken.
Her er et par gamle fotos som vi har fået af Niels Vad.


Gaskammeret Hos Købmand Vad
Der var stor sorg, da gaskammeret blev nedlagt. Ud over at være et magasin for gasflasker fungerede det også som samlingssted og klunseklub. Lukningen blev markeret med sørgebajere og sangen “om lidt bliver der stille” gjaldede, så det kunne høres til Melby. Det kunne ikke lade sig gøre for købmanden at finde en lokal håndværker, der ville stå for at mure væggen til, så mureren måtte skaffes helt fra Norge. I den lille film fra lukningne ser man Hans Møller holde den gamle lygtedrejer stang. Den blev brugt til at skifte pærerne i lygtepælene, og er samtidig et symbol fra borgerforenigens start, da den begyndte sin historie som en ” Lygtetændingsforening”.