Rutebil kiosken

Rutebilkiosken er beliggende Liselejevej 103, 3360 Liseleje. Matr. nr. 49c, Melby By, Melby.

Bygning (155 kvm) er opført i 1937. De øvrige bygninger på matriklen har adresse på Peder Andersvej 2.
På adressen kunne man engang indlevere breve og pakker på posthuset, smutte ind i Sparekassen – senere SDS – og hæve penge for til slut at runde Rutebilkiosken, hvor dagens avis, tobak eller slik kunne erhverves.
Foto: Ingelise fra Sparekassen

Posthuset er etableret i 1938 og blev bestyret af postbuddet Georg Christiansen, (Jf. Zinklar, der har været fast sommergæst i Liseleje siden 1928). Fra posthuset kørte fem-seks postbude ud i sommerlandet. Posthustorvet var et livligt strøg, hvor byens folk løb på hinanden og fik en snak om, hvad der skete i det lille samfund. Postbudene kunne også skrive en lille hilsen på postkortene, inden de blev afleveret.
Fra 1954 til 1984 var det fru Clausen, der bestyrede posthuset. Fru Clausen var en institution i byen. Da hun stoppede overtog Alice Skaubye tjansen på posthuset, der lukkede i omkring 2004.
Sparekassen er først kommet til i 1942 og den fungerede indtil 1989.

Rutebilkiosken lå i mange år på stedet. Lise Rasmussen og hendes mand, der blev kaldt “Vommeren”, drev i mange år kiosken til stor glæde for mange, ikke mindst børn, der kunne blande slik for en krone flere gange om dagen.”Vommeren” var vognmand hos Carlsberg. Der går rygter om, at han skældte Lise ud fordi hans snørrebånd var gået op, derfor skulle hun fremover binde dobbeltknuder! Hjørnet var som nævnt centrum og det sted, hvor man kunne få alle nyhederne, og kunne Lise ikke levere, kunne nyhederne fås enten på posthuset eller i sparekassen.

Det var også Lise, der huskede tilflytterne på, at de ikke måtte stige op i bankobussen, der hver torsdag aften kørte til Arresøhus, hvor der blev spillet banko. Den trafik stoppede først i 2015.
I Landliggerposten fra 1974 er der en lille reklame for Rutebil-Kiosken – Liseleje med følgende tekst: “Is, konfekture, badeartikler, aviser, bøger, blade, legetøj, Lee bukser. Lise Rasmussen”

Da Lise Rasmussen stoppede, var der en overgang en ny kioskejer. Herefter var der i en årrække italiensk vinhus i lokalerne, og i de senere år er der i butikken bl.a. solgt keramik og tøj.


Rutebilen som den så ud i halvtredserne. Den kunne have en anhænger efter med folks kufferter.

Luftfoto af rutebilstationen fra 1936-1938- fra før sparekassen og posthus kom til. På fotoet kan man se, at sydfløjen har været meget kortere tidligere.