Skibskølen

Forord

Skibskølen
“Efter en storm i 2007, drev en gammel skibskøl i land øst for den gamle mole.
Vi fik den bjerget op på stejlebakken ved det gamle Ishus, og ringede så til vikingeskibsmuseet, som sendte en ekspert herop for at bese og opmåle den. Han kunne straks fortælle, om en anden henvendelse vedr. endnu et stykke gammelt drivtømmer, denne gang drevet i land ved Hyllingebjerg. Også det fik vi op på stejlebakken. Først her gik det op for mig, at det måtte være to stykker fra en og samme køl, og blev straks klar over, at det måtte være være fra den flermastede skonnert, som strandede vest for molen, ud for Strandvej i 1919. De gamle fiskere fortalte, at de om morgenen kunne se master og sejl hen over klitterne, et forunderligt syn.
Vi fik de to stykker samlet via den gamle skarring, og nu ligger den der, en 24m lang skibskøl, meget velbevaret p.g.a. imprægnering fra alle jernbeslagene og boltene, fra bygningen af skibet.
Jørgen Jensen, også en efterkommer af de gamle fiskere, har efterfølgende dokumenteret skonnertens historie.”
September 2019
Søren Rasmussen

Strandingen af “Lina” af Kasperwik,  i Liseleje

Ifølge Dansk Søulykke Statistik, strandede skonnerten “Lina” af Kasperwik, Finland på 152 Reg. T. Br. På rejse fra Aarhus til Kasperwik. Strandet den 18. oktober 1919 ved Sjællands Nordkyst. Strandingsindberetning dat. Liseleje d. 18. oktober 1919. Kl. 6.15 formiddag grundstødte “Lina” ved Liseleje. Vinden var Nordvest. Frisk brise og vejret klart. Besætningen bjærgedes. Skibet blev vrag.

Frederiksborg Amts Avis 21/10-1919
Stranding ved Liseleje. En finsk skonnert “Lina” er forleden morgen strandet ved Liseleje. Skonnerten var på vej fra Aarhus til Rusland i ballast. Besætningen, der består af 6-7 mand, menes at være russere. De bliver foreløbigt ombord og er rigeligt forsynet med mad og – brændevin. Skibet, der er læk og for øvrigt en gammel rådden skude, vil ikke kunne tages af grunden, da den står så nær ved land, at man kan vade ud til den.

Frederiksborg Amtstidende 20/10-1919
En stranding. Finsk skonnert “Lina” på rejse fra Aarhus til Estland, strandede lørdag ved Liseleje, omtrent ud for molen. Den løb så langt ind, at man omtrent kan gå ud til den. Skonnerten vil blive meget vanskelig at tage af grunden.

Nordsjællands Venstreblad 19/10-1919
En Stranding. En finsk skonnert “Lina” er i går morges ved 5½-tiden strandet ud for Liseleje. Skibet havde været i Aarhus med trælast og var nu i ballast på vej til Rusland. Strandingsårsagen kendes ikke, da det ikke har været muligt at tale med de ombordværende, i alt 6-7 mand. Skibet, der står så nær land, at man omtrent kan gå ud til det, er læk. Mandskabet forbliver foreløbig ombord. Der er ikke rekvireret bjergningsassistance. I løbet af dagen har der været stort besøg ved strandingsstedet. 21/10-1919: Mandskabet på den ud for Liseleje strandede skonnert, kaptajnen og seks mand, kom i land i går. De angiver at være estlændere.

Annonce i Frederiksborg Amts Avis 26/10-1919
Strandings auktion i Liseleje. Efter vedkommende ejers begæring bliver ved offentlig auktion, der afholdes ved fisker Hans Petersens hus i Liseleje onsdag den 29. oktober d. å. kl. 11 formiddag, bortsolgt en havareret skonnert, det til skonnerten hørende tovværk, 1 anker, 3 pumper, 3 kompasser, 3 lanterner, mange sejl i god stand, en del taljeblokke, 1 td. petroleum, 2 dunke fernis m.m.
Inkassatorerne, fuldmægtigene Bertelsen og Baadsgaard, Frederikssund giver dem bekendte, vederhæftige købere kredit i 6 uger.
Dommerkontoret i Frederikssund, den 24. oktober 1919, Holsøe.

30/10-1919:
Den strandede skonnert ved Liseleje blev i går solgt ved auktion. Salget indbragte ca. 4000 kr., hvoraf 1475 kr. for selve skibet. Resten for alle løse dele, såsom sejl, tovværk m.m. Smedemester Petersen, Melby, købte skibet på et konsortiums vegne.

Køberne:
Skibet blev købt af smedemester Julius Vilhelm Møller Petersen fra Melby smedje, på vegne af et konsortium. Smedemester Petersen er den eneste, der nævnt ved navn af køberne, men jeg har altid hørt, at det var en sammenslutning af fiskere i Liseleje, der købte skibet.

Lokale oplysninger:
Kaptajnen fra “Lina” blev boende i Liseleje hos Christian Rasmussen i et par år. Han havde ingen hast med at rejse hjem, men det øvrige mandskab rejste hjem til Estland.

Enkelte dele fra skibet er stadig i Liseleje. Jeg ved min tante har en økse fra skibet, og jeg ved at min morbror gav nogle søkort til marineforeningen i Hundested.
Min morfar fik lavet vinduer til sit udhus af nogle af masterne. Da de vinduer blev pillet ud for en halv snes år siden, fik jeg dem og lavede 3 hængepotter af dem.

For nogle år siden fandt Søren Rasmussen den ene halvdel af kølen til “Lina” og kort efter den anden halvdel. De ligger nu ved Ishuset i Liseleje.

Kasperwik:
Kasperwik var heller ikke særlig nem at opspore. Når man søgte på nettet var det eneste der kom frem et postkort, der var til salg på ebay:

Det viser Kasperwik søfartsskole, men Kasperwik fandtes ikke. Så var jeg dog heldig på en tysk hjemmeside at finde, at Kasperwik var blevet omdøbt til Käsmu, og den kunne jeg finde. Via Google fandt jeg ud af, at Käsmu ligger i det nordlige Estland og at de havde et søfartsmuseum. Det sendte jeg en mail til og forspurgte, om de havde nogle oplysninger om vores strandede ”Lina”. Her er hvad de skrev:

Hello,

Kasperwik is former name for Käsmu.
About the ship “Lina”, in Estonian we add one more i, and we have ships stated with the name “Liina”.
Magnus Mikenberg (1865-1928) has bought 1880. a sailing boat “Liina” from Finland.
Estonia has never been a part of Finland, but Finland has also not always been independent. Estonia has been under the Russian tsar, under Sweden and Denmark. Connection with Finland has been strong nevertheless and for example there might of been a landlord who’s main home was in Finland or something like that.

Hope that answers you a little bit.
I you have any other information related to Käsmu, the ships or about people we would be happy if you would share it with us also.

Best regards,
Ann Vool
Käsmu Maritime Museum

Nu efterstår så bare at finde ud af om det var Magnus Mikenberg, der var kaptajn på skibet og boede et stykke tid i Liseleje. Her er projektet så stoppet, da yderligere oplysninger skal findes i politiets journal for 1919 i Helsingør. Den er dog bortkommet.

Med venlig hilsen
Jørgen Jensen